Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Για την παραχώρηση παραλιών


Είναι δυνατόν η πρόβλεψη ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης να εξαιρέσει τα δημόσια ακίνητα από τυχόν αυστηρότερες ρυθμίσεις που ισχύουν για την περιοχή τους;
Το ερώτημα αυτό και πολλά ακόμη διατυπώνονται σε ανοιχτή επιστολή του Δημήτρη Καραβέλλα, διευθυντή του WWF, προς τους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας-Κλιματικής Αλλαγής, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Με τα ερωτήματα που υποβάλονται στους υπουργούς, «εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα ζητήματα που παραμένουν προκλητικά ασαφή για το δημόσιο φυσικό πλούτο και το δικαίωμα του Δημοσίου στην υπεράσπισή του. Εκτιμούμε ότι χρήζουν τουλάχιστον βελτιωτικών παρεμβάσεων».
Ενα ακόμα ασαφές ζήτημα που θέτει ο κ. Καραβέλλας υπό μορφή ερώτησης είναι: «Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια ειδικότερα κριτήρια οι υπουργοί Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ναυτιλίας θα επιτρέπουν την "κατ' εξαίρεση" χρήση του παραχωρούμενου αιγιαλού από τρίτους; Και πώς θα διασφαλίζεται ο σεβασμός στον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας;».

Στο www.wwf.gr ολόκληρη η επιστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου