Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" Κ.ΤΑΣΟΥ ΔΕΣΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: " Γ.Π.Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την αποψινή παρουσία σας.
Χωρίς να σας κουράσω θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε ορισμένες πτυχές του Ρυθμιστικού Σχεδίου (Ρ.Σ.) που αφορούν στο περιβάλλον όπως αποτυπώνονται στο υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της πόλεως των Μεγάρων και της Ν.Περάμου.
Θα ξεκινήσω αναφέροντας χαρακτηριστικές παραγράφους και άρθρα του προτεινόμενου Ρ.Σ. που συγκεκριμενοποιούν κατά κάποιον τρόπο τους στόχους του:
«Οικονομική ανάπτυξη: ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη»,
«Προστασία, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τοπίου της Αττικής»,
«Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
Εξειδικεύοντάς τους -όσο φυσικά μου επιτρέπεται καθώς δεν είμαι ειδικός- παρατηρώ ότι στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαρίδας υπάρχουν πράγματι χώροι-χρήσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ευνοϊκά για την περιοχή μας με την εφαρμογή του Ρ.Σ.
Όπως για παράδειγμα οι ορεινοί όγκοι της περιοχής, που προσφέρονται για αξιοποίηση προς όφελος όλων, και των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών με την ανάπτυξη περιηγητικού τουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων βουνού (όπως mountain bike, αιωροπτερισμός, αναρρίχηση κλπ). Μπορούν επίσης με τις προτεινόμενες ζώνες να διατηρήσουν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά τους, είτε αυτά αφορούν στην μορφολογία τους, είτε αφορούν στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Σαφώς θα μπορούσε επίσης, να αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες μελέτες και το αιολικό δυναμικό των εν λόγω ορεινών όγκων, σε σημεία τα οποία δεν θα δρουν αισθητικά αποτρεπτικά αλλά και δεν θα δυσκολεύουν την μετακίνηση μεταναστευτικών ειδών πτηνών. (Μελέτες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπόδειξη των κατάλληλων σημείων).
Στα παραπάνω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αναγκαιότητα για αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων μέσω των προγραμμάτων της Γενικής Δ/νσης Δασών τα οποία πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις όπως το καμένο δάσος του Περάματος (που μάταια πασχίζουν εδώ και 3 χρόνια! σύλλογοι και φορείς για την αναδάσωσή του). Άμεσα σχετιζόμενα με τα προηγούμενα είναι και η αναγκαιότητα οριστικής αντιμετώπισης της παράνομης βόσκησης που λειτουργεί ανασταλτικά στη φυσική αναγέννηση των καμένων εδαφών.
Ένα άλλο, αρκετά σημαντικό κατά τη γνώμη μας, σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι οι αναφορές του άρθρου 4 του προτεινόμενου Ρ.Σ. σχετικά με την αναγκαιότητα «διατήρησης των πολύτιμων, πεπερασμένων και αναντικατάστατων -όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται- εδαφικών πόρων της Αττικής», καθώς και «ανάσχεσης της περαιτέρω αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης». Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που αν μεταφραστεί σωστά νομίζω ότι πρέπει να μας οδηγήσει στο να συνειδητοποιήσουμε βαθιά -ειδικά εμείς οι Μεγαρείς και οι Νεοπεραμιώτες- τι φυσικό πλούτο έχουμε στην κατοχή μας και πως πρέπει να τον αξιοποιήσουμε.
Συνυφασμένο με τα προαναφερόμενα είναι και η διατήρηση, προστασία και παραγωγική αξιοποίηση της γεωργικής γης με ταυτόχρονη ενίσχυση της γεωργίας μας. Ειδικά στην περιοχή μας, μια κατεξοχήν γεωργική περιοχή, θα λειτουργούσε ως κίνητρο η  -μέσω του Γ.Π.Σ.- χωροθέτηση της γεωργικής χρήσης γης για τη διατήρηση και ανάπτυξη καλλιεργειών όπως ελαιόδενδρα, αμπέλια, οπωροκηπευτικά, βιολογικά προϊόντα κλπ, αλλά και την αποτελεσματική προώθησή τους προσελκύοντας έτσι αγροτουρισμό και εξασφαλίζοντας την προβολή των πόλεών μας σε υπερτοπικό επίπεδο.
Ένα άλλος τομέας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος είναι η ορθολογική χρήση των γεωτρήσεων. Και εδώ, γίνεται αναφορά στο Ρ.Σ και στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ισορροπίας στην άντληση νερού από τους υδροφορείς, και στον εμπλουτισμό τους. Έχει παρατηρηθεί επιστημονικά ότι λόγω της υπερβολικής άντλησης των υπόγειων υδάτων, το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει αρκετά στις χερσαίες υπόγειες «αποθήκες» με αποτέλεσμα το νερό των γεωτρήσεων να γίνεται υφάλμυρο προξενώντας σημαντικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Άρα και εδώ θα πρέπει να εφαρμοστεί μία πολιτική  εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων και ορθής διαχείρισής τους.
Σχετιζόμενο με τα προηγούμενα είναι η διευθέτηση και η χωροθέτηση των ρεμάτων της περιοχής μας (Μαυρατζά, Καμάρας κλπ) με παράλληλη προστασία τους από την παράνομη επιχωμάτωση με αδρανή υλικά (μπάζα) ή σκουπίδια. Στην κατεύθυνση αυτή, και όσο είναι εφικτό τεχνικά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ταμιευτήρες νερού για άρδευση ή ανάσχεση των τρεχούμενων υδάτων, και προς τον εμπλουτισμό των υπόγειων νερών, και προς την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό κομμάτι, αυτό που αφορά στην περιφερειακή διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πολύ σοβαρά. Στην περιοχή μας, μετά το κλείσιμο της χωματερής Χ.Α.Δ.Α, ο Δήμος μας αναγκάζεται να μεταφέρει, μέσω σταθμού μεταφόρτωσης, τα σύμμεικτα απορρίμματα στη χωματερή των Άνω Λιοσίων ή της Φυλής. Θα πρέπει εδώ να υποστηρίξουμε σθεναρά τη διαδικασία ανακύκλωσης στην πηγή με σύνθημά μας: Ανακύκλωση, με τέσσερις κάδους (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό)  - Κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση - Ταφή της μικρής ποσότητας υπολειμμάτων. Η επιλογή της καύσης πρέπει να απορριφθεί ολοσχερώς όχι μόνο ως περιβαλλοντικά επιζήμια αλλά και ως υγιεινά απαράδεκτη.
Με γοργούς ρυθμούς πρέπει επίσης να υλοποιηθούν τα έργα επεξεργασίας των λυμάτων των πόλεών μας, ειδικά της Ν.Περάμου με την κατασκευή της αποχέτευσης και τη σύνδεσή της με τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά και με την υποχρεωτική σύνδεση όλων των οικιακών αποχετεύσεων της πόλης των Μεγάρων με τον αγωγό του βιολογικού.
Σχετικά τώρα με την τουριστική ανάπτυξη της παράκτιας Μεγαρίδας. Γίνεται αναφορά στο Ρ.Σ. για την ενίσχυση του τουρισμού αναψυχής-άθλησης-οικοτουρισμού. Αποτελεί παράδοξο όμως ότι ταυτόχρονα προτείνεται η ίδια η παράκτια περιοχή μας ως κατάλληλη για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, αγκυροβολίων και άλλων χρήσεων που είναι εξόφθαλμα πλήρως ασύμβατες με τον επιδιωκόμενο στόχο!
Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση για να επισημάνω πως θα ήταν σκόπιμο και θα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στην εκπόνηση του παρόντος προτεινόμενου Ρ.Σ. η προηγούμενη γνώμη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης  Α΄βαθμού, μιας και είναι οι άμεσοι γνώστες των προβλημάτων των περιοχών τους αλλά και των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους.
Συνεχίζοντας όμως στο θέμα της τουριστικής αξιοποίησης της παράκτιας Μεγαρίδας αξίζει να τονιστεί πως ορίζεται ρητά η προστασία και η ανάδειξη των υγροτόπων της περιοχής μας (Βουρκαρίου και Ψάθας), καθώς και ότι ρέματα και ακτές αξιοποιούνται ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού.
Θα ήθελα τέλος, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου, να σταθώ σε κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των προαναφερόμενων στόχων του Ρ.Σ. Αυτές είναι:
-         ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης μέσω της σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων τόσο σε διάσπαρτες χωροθετήσεις κατοικίας και παραγωγικών χρήσεων, όσο και σε οριοθετημένους υποδοχείς.
-         οι κατασκευές πρέπει να είναι πλέον περιβαλλοντικά φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές.
-         πρέπει να γίνεται επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων και να προωθούνται παράλληλα τεχνολογίες με βιοκλιματικές μεθόδους δόμησης-επισκευής κτιρίων και δημόσιων χώρων.
-         να εφαρμοστούν πολιτικές για την αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, για την ενίσχυση της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της ρύπανσης του Λεκανοπεδίου.
-         λέμε όχι στη δημιουργία νέων αυτοκινητοδρόμων και ναι στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην αστική ζώνη και όχι μόνο.
-         πρέπει να επαναλειτουργήσει η παλαιά γραμμή του ΟΣΕ: Aθήνα-Ελευσίνα-Μέγαρα.
-         να ενισχυθεί η φύτευση εντός και εκτός του αστικού ιστού των πόλεών μας με σχέδιο και ορίζοντα εικοσαετίας.
-         να γίνει συστηματική ενημέρωση στους δημότες για τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε για ιδία χρήση είτε για επαγγελματική ενασχόληση (φωτοβολταϊκά πάρκα), με απαρέγκλιτη αρχή τον απόλυτο σεβασμό στις περιβαλλοντικές προστατευτικές μελέτες που ισχύουν για κάθε περιοχή.
-         χρειάζεται, επίσης, μετεγκατάσταση των ασύμβατων ή οχλουσών και ρυπογόνων χρήσεων, ιδιαίτερα από τις περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή διαθέτουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία.
Φίλες και φίλοι,
Το προτεινόμενο Ρ.Σ. χαρακτηρίζει τη Μεγαρίδα ως τη Δυτική πύλη της Περιφέρειας Αττικής και υποστηρίζει λειτουργικά την τουριστική και γενικότερα την παραγωγική ανάπτυξή της. Τα υπό έγκριση Γ.Π.Σ. των οικείων Δήμων όπως και του δικού μας χρειάζονται επομένως εναρμόνιση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ρ.Σ. Αττικής.
Γνώμη μας είναι ότι χωρεί αναμφίβολα περαιτέρω βελτιώσεων όπως για παράδειγμα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος κυρίως όσον αφορά στην περιοχή της Πρωτεύουσας (Μητροπολιτικά πάρκα, Φαληρικός όρμος, Ελαιώνας) αλλά και τις επιλογές αναφορικά με το εμπόριο και την μεταποίηση (οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν περισσότερο αποκεντρωτικές και αποφωρτικές για το Λεκανοπέδιο).
Από την άλλη, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό «εργαλείο» για τη διόρθωση των στρεβλώσεων του παρελθόντος και τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων γης στην Αττική για τις επόμενες δεκαετίες, στοχεύοντας έτσι στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας.
Πρέπει όλοι μας επιτέλους να αντιληφθούμε ότι η όποια ανάπτυξη και απεμπλοκή μας από την κρίση περνά μέσα από τον σεβασμό και την ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, το οποίο όχι μόνο δεν μας ανήκει αλλά το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και έχουμε χρέος να το παραδώσουμε αλώβητο στις επόμενες γενεές.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου